Utylizacja azbestu:


Nasza firma świadczy usługi w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu od 2003r.
Działalność opiera się na decyzjach wydanych przez Prezydenta Miasta Łodzi tj.:

OSR-II-7662z/12/03
DECYZJA na prowadzenie działalności w zakresie transportu odbieranych odpadów innych niż niebezpieczne

OSR-III-7662z/12/03/04
DECYZJA na prowadzenie działalności w zakresie transportu odbieranych odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych

OSR-III-7662/12/03/06
POSTANOWIENIE o zezwoleniu na powadzenie transportu na terenie kraju odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych

SR.VI.6622-d/112/2005
DECYZJA w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie województwa łódzkiego, dla których organem ochrony środowiska jest Wojewoda Łódzki

R.O.VI.-AB-6620/1/101/2010
DECYZJA na wytwarzanie odpadów azbestowych u zleceniodawców na terenie KRAJU

ZEZWOLENIE NR 17/2008/O
Na prowadzenie na terenie miasta Łodzi działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów komunalnych.

DECYZJA NR 5/2010
Zmieniająca zezwolenie na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów komunalnych ( rozszerzenie m.in. o możliwość zbierania i czasowego gromadzenia MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I IZOLACYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST).

DECYZJA NR 7/2010
Zmieniająca zezwolenie na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów komunalnych ( rozszerzenie m.in. o możliwość zbierania i czasowego gromadzenia dwóch dodatkowych kodów odpadów)
Posiadamy wszelkie niezbędne koncesje, licencje, pozwolenia oraz szkolenia BHP niezbędne do wykonywania w/w działalności zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Z poważaniem
Maciej Trojanowski